Strukton Rail hernieuwt probleemloos haar belangrijkste erkenningen

Op basis van de ingediende stukken verlengde de Commissie Erkenningen de erkenningen voor de belangrijkste spooractiviteiten van Strukton Rail (8P2 – 8H – 8H2).

“Om een overheidsopdracht van een bepaalde aard en omvang te kunnen uitvoeren, moet de aannemer aan een aantal voorwaarden voldoen. Indien dit het geval is, krijgt de aannemer een erkenning van de bevoegde regionale minister, na een advies van een erkenningscommissie. Daarbij gaat het enkel om werken, niet om leveringen of diensten.
Indien de prijs hoger ligt dan een bepaald drempelbedrag, dan vormt de erkenning een voorwaarde om de werken te kunnen uitvoeren.
De erkenning is, met andere woorden, een kwaliteitslabel, dat in principe 5 jaar geldig is.”

Erkenningen voor de belangrijkste spooractiviteiten

Begin 2022 liep de erkenning van Strukton Rail af.
In de loop van 2021 werden daarom reeds de nodige stappen ondernomen om een nieuw dossier samen te stellen.
In het verleden zouden wij op basis van deze documenten een lijvig papieren dossier opgemaakt hebben, maar sinds het uitbreken van de corona-pandemie staat de bevoegde Commissie toe dat dit dossier digitaal ingediend wordt. Daarbij krijgen we de hulp van de Confederatie Bouw.
Op basis van de ingediende stukken verlengde de Commissie Erkenningen de erkenningen voor de belangrijkste spooractiviteiten van Strukton Rail (8P2 – 8H – 8H2). Ook voor andere werkzaamheden wisten we opnieuw een hoge erkenning te behalen. Dat stelt ons ook de volgende 5 jaar in staat om mee te dingen naar spoorprojecten van de hoogte klasse.

Meer lezen?

Ontdek onze verhalen