Disclaimer

Aan het samenstellen van deze website en haar inhoud is de hoogste zorg besteed.

Desondanks kan het voorkomen dat er zich kleine onvolkomenheden voordoen. Strukton aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik en de inhoud van deze website. Wij zien daarom af van welke aansprakelijkheid dan ook.