GEN BXL : De Slag om Waterloo is gestreden!

Op maandagmorgen 11/04 werden na een 9-daagse TLO twee nieuwe sporen tussen Braine Alliance en Waterloo in dienst genomen.
Met deze indienststelling is alweer een stuk van het GEN-project van 2 naar 4 sporen gebracht.

Naast het maken van 3 aansluitingen werden ook 3 wisselverbindingen vervangen door lopend spoor.
We voerden tevens een sanering uit van 2.500 m³ in Waterloo die door Tuc Rail voorzien was in 2023, binnen de nieuwe raamovereenkomst.

In totaal werd er tijdens deze TLO 1.400 m spoor aangelegd, gestabiliseerd en herzien, verdeeld over niet minder dan 9 verschillende zones.

Op maandagmorgen kon het vernieuwde tracé tijdig aan 80 km/u in dienst genomen. Het was geen evidentie om de planningen van onze verschillende divisies in elkaar te passen, juist omdat er op zoveel plaatsen tegelijk werd gewerkt, maar we slaagden erin om deze ingewikkelde puzzel uit te voeren zoals voorzien.

En de Leeuw, … die zag dat het goed was.