Max bindt dit jaar de strijd aan met kwartsstof en geluidsoverlast !

Kwartsstof en geluidsoverlast, het zijn twee gevaren die eigen zijn aan onze spoorwerven en die we maar al te vaak als onbelangrijk of ‘part of the deal’ beschouwen.

Dat het twee zaken zijn die op langere termijn voor heel wat problemen kunnen zorgen, bewijzen de verhalen van bv. mijnwerkers, die na vele jaren in het stof en het drammende geluid te kampen kregen met zeer zware gezondheidsproblemen.

Max, het uithangbord van de veiligheidscampagnes van de Aannemers van Spoorwegwerken (UASW) wil daarom dit jaar samen met UASW-voorzitter kris mertens, extra aandacht vragen voor deze twee ‘sluipende gevaren’.

Tegenwoordig zijn er heel wat eenvoudige PBM’s op de markt om ons tegen stof en lawaai te beschermen. Vraag ze dus én gebruik ze consequent om gezondheidsproblemen op langere termijn te vermijden!