Strukton Rail hernieuwt probleemloos haar belangrijkste erkenningen

“Om een overheidsopdracht van een bepaalde aard en omvang te kunnen uitvoeren, moet de aannemer aan een aantal voorwaarden voldoen. Indien dit het geval is, krijgt de aannemer een erkenning van de bevoegde regionale minister, na een advies van een erkenningscommissie.

Daarbij gaat het enkel om werken, niet om leveringen of diensten. Indien de prijs hoger ligt dan een bepaald bedrag, dan is de erkenning een voorwaarde om de werken te kunnen uitvoeren.”

Begin 2022 liep de erkenning van Strukton Rail af.
In de loop van 2021 werden daarom reeds de nodige stappen ondernomen om een nieuw dossier samen te stellen. Daarbij kunnen we meer en meer een beroep doen op een reeks goed werkende interne processen : bij de definitieve oplevering van een werf wordt bv. automatisch het Attest van Goede Uitvoering opgevraagd, en deze attesten vormen de basis voor het behalen van onze erkenning.

In het verleden zouden wij op basis van deze documenten een lijvig papieren dossier opgemaakt hebben, maar sinds het uitbreken van de corona-pandemie staat de bevoegde Commissie toe dat dit dossier digitaal ingediend wordt. Daarbij krijgen we de hulp van de Confederatie Bouw.

Op basis van de ingediende stukken verlengde de Commissie Erkenningen de erkenningen voor de belangrijkste spooractiviteiten van Strukton Rail (8P2 – 8H – 8H2). Ook voor andere werkzaamheden wisten we opnieuw een hoge erkenning te behalen. Dat stelt ons ook de volgende 5 jaar in staat om mee te dingen naar spoorprojecten van de hoogte klasse.