Kris Mertens nieuwe voorzitter UASW

Tijdens de Algemene Vergadering van de Unie van Aannemers van Spoorwegwerken (UASW) van vrijdag 27 augustus jl. werd Kris Mertens verkozen tot nieuwe Voorzitter voor de komende 3 jaar. Hij volgt hiermee Dirk Rotthier (Frateur De Pourcq) op, die de voorbije 6 jaar deze functie bekleedde.

Samen met Benoit Frauenkron (Jerouville SA) was Kris in diezelfde periode trouwens Ondervoorzitter van deze belangenvereniging.

De Belgische spoorsector heeft voor Kris Mertens geen geheimen: Kris is reeds zijn hele carrière aan de slag bij Strukton Rail, eerst als werfleider en projectleider, later als Manager van de afdeling Signalisatie, Sales Manager en lid van het Management Team. In die periode zag hij niet alleen ons bedrijf, maar ook de hele spoorbranche evolueren en hij kan dan ook putten uit een zeer brede achtergrond en tonnen ervaring.

Binnen ‘de Unie’ was hij de voorbije jaren reeds één van de drijvende krachten binnen de Werkgroepen ‘Signalisatie’ en ‘Operations Infra’.
Als vertegenwoordiger van Strukton Rail zette hij hierbij vooral in op veiligheid op en naast het spoor en op nieuwe processen met efficiënter materieel en slimmere uitvoeringsmethodes. Op die manier wist hij door de jaren heen niet alleen een zeer goed contact op te bouwen met onze concullega’s maar ook bij de vertegenwoordigers van Infrabel en TUC Rail, die samen instaan voor het beheer van de spoorinfrastructuur in België.

Als Voorzitter van de Unie krijgt Kris Benoit Frauenkron (Jerouville SA) en Steven Becaus (Taveirne NV) als ondervoorzitters aan zijn zijde.

Meer lezen?

Ontdek onze verhalen

Meer nieuws en blogs